Sisekorraeeskiri

Tondiraba Jäähalli (edaspidi jäähall) sisekorraeeskirjad on kohustuslikuks täitmiseks kõigile jäähalli kasutajatele ja külastajatele.

1. ÜLDINE

1.1. Jäähall on avatud tööpäevadel, puhkepäevadel ja riigipühadel jäähalli kehtestatud aegadel. Ajad on nähtavad jäähalli kodulehel www.tondirabaicehall.ee  ja Facebooki aadressil www.facebook.com/tondirabaicehall.
1.2. Jäähalli riietusruumidesse sissepääsu võimaldab uksekaart, mille väljastab administraator. Uksekaart annab kliendile õiguse kasutada riietusruumi kooskõlas sisekorraeeskirjaga ja kuni 45 minuti jooksul peale tunniplaanis näidatud trenniaja lõppu.
1.3. Klient kasutab uksekaarti sihtotstarbeliselt vastavalt tasutud teenustele. Mistahes muude ruumide, pindade ja teenuste, mille eest klient ei ole tasunud, kasutamine uksekaardi abiga on keelatud.
1.4. Uksekaarti, riidekapi võtit ja riidenagi numbrit tuleb hoida hoolikalt ning tagastada need väljumisel. Kaotamise või rikkumise korral tuleb tasuda kahjutasu 20 €.
1.5. Piletimüük jääle lõpetatakse üks (1) tund enne vaba jää lõppu.
1.6. Sissepääs jäähalli lõpetatakse 15 minutit pärast viimase treeningaja algust vastavalt tunniplaanile.
1.7. Jäähallis ja selle territooriumil on videovalve.
1.8. Jäähall ei vastuta riietusruumidesse, kappidesse ja teistesse ruumidesse jäetud isiklike asjade eest. Väärisesemeid saab hoida infolaua juures selleks ettenähtud kappides hinnakirja alusel.
1.9. Jäähall ei hoiusta klientide esemeid halli territooriumil kauem kui üks (1) kalendrikuu. Hoiustamise aja lõppemisel on jäähallil õigus kliendi poolt maha jäetud esemed likvideerida.
1.10. Jäähallil on õigus ühepoolselt muuta hinnakirja, sisekorraeeskirju, teenuste tingimusi ja lahtiolekuaegu.
1.11. Sisekorraeeskirja esmasel rikkumisel on jäähallil õigus teha suuline hoiatus. Jäähall jätab endale õiguse korduvalt sisekorraeeskirja rikkunud isikuid jäähalli mitte lubada.
1.12. Jäähalli ruumide ja inventari rikkumisel või lõhkumisel tasub sisekorraeeskija rikkuja kahjutasu.
1.13. Jäähalli inventari ei ole lubatud majast välja viia ilma juhtkonna kirjaliku loata.
1.14. Jäähalli territooriumil on lubatud filmida ainult jäähalli juhtkonna nõusolekul (v.a treeningprotsessiga seotud videod).
1.15. Jäähalli interneti Wi-Fi võrk (vabalevi halli külastajatele) on kasutamiseks ainult mitte kommertseesmärkidel. Vabalevi Wi-Fi võrku on rangelt keelatud kasutada video- ja teleülekannete või muu audiovisuaalse meedia edastamiseks. Samuti on keelatud traadiga ühendused jäähalli arvutivõrku.

2. KÜLASTAJA ON KOHUSTATUD:

2.1. Kinni pidama jäähalli sisekorra- ja tuleohutuseeskirjadest, jäähalli viitadest ja personali, k.a turvatöötaja korraldustest.
2.2. Ostma pileti enne jääle (saali) minekut.
2.3. Ilma piletita jääl viibivale kliendile (külastaja kuni 19. eluaastani) on spordikeskuse administraatoril ja tutvatöötajal õigus teha suuline hoiatus. Alates kolmandast hoiatusest sisekorraeeskirja punkti 2.2 rikkumise korral ei kehti sooduspilet ja klient on kohustatud ostma pileti täishinnaga hooaja lõpuni (31. maini). Vastasel juhul on turvatöötajal õigus nõuda kliendilt jäält lahkumist ja jääle minek on edaspidi keelatud.
2.4. Ilma piletita jääl viibivale kliendile (külastaja alates 19. eluaastast) on spordikeskuse administraatoril ja turvatöötajal õigus teha suuline hoiatus. Alates kolmandast hoiatusest sisekorraeeskirja punkti 2.2 rikkumise korral on turvatöötajal õigus nõuda kliendilt jäält lahkumist ja jääle minek on edaspidi keelatud.
2.5. Hoidma ostetud piletit/abonementi kuni jääkasutamise lõpuni.
2.6. Olema viisakas ja käituma väärikalt jäähalli personaliga.
2.7. Olema valvas oma isiklike asjade suhtes (võimalus kasutada spetsiaalseid riidekappe).
2.8. Hoidma puhtust.
2.9. Kandma vastavale treeningule sobivat riietust.
2.10. Suhtuma heaperemehelikult jäähalli ja kolmandate isikute varasse.

3. JÄÄHALLIS ON KEELATUD:

3.1. Suitsetamine.
3.2. Alkohoolsete jookide ja narkootiliste ainete kaasa toomine ja tarvitamine.
3.3. Viibimine ebakaines olekus.
3.4. Teiste spordikeskuse külastajate tervist ja turvalisust ohustada võivate esemete kaasavõtmine (mistahes relvad, ohtlikud esemed või ained, pürotehnilised vahendid jne).
3.5. Lemmik- ja koduloomade kaasa toomine.
3.6. Viibimine jäähallis pärast keskuse sulgemist.
3.7. Jalgrataste, rulade, rulluiskude ja tõukeratastega sõitmine ning nende hoidmine jäähalli ruumides.
3.8. Tondiraba jäähalli üldkasutatavatel pindadel (hoones) on keelatud igasugune pallimäng. Keelatud on tervel 0. korrusel, sh fuajees ja riietusruumide koridorides hokikeppidega litrite ja pallidega mängimine ning treenimine. Rikkumise korral on turvatöötajal õigus varustus konfiskeerida ja väljastada klubi treenerile.
3.9. Hokikeppidega litrite ja pallidega mängimiseks ning treenimiseks on ette nähtud 1. korruse harjutusväljak ning harjutusala A torni lifti juures. Tegevus peab toimuma treeneri või selleks volitatud isiku järelevalve all.

4. JÄÄHALLIL ON ÕIGUS KÕRVALDADA TERRITOORIUMILT ISIKUD, KES:

4.1. Rikuvad jäähalli sisekorraeeskirja.
4.2. Vandaalitsevad.
4.3. Üritavad jääle pääseda ilma selle eest tasumata.

5. HINNAD JA TASUMINE

5.1. Jäähalli teenuste hinnakirja kehtestab Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet.
5.2. Üksikkasutajate poolt jäähalli teenuste (vaba jää, vaba hoki) eest tasutakse kassasse pangakaardiga või sularahas.
5.3 Pangaülekande teel tasumine toimub raamatupidamise väljastatud arve alusel.
5.4. Võlgnikel ei ole lubatud teenuseid kasutada. Jäähallil on õigus peatada kliendiga leping võlgnevuse korral.

6. UISULAENUTUS

6.1. Uisulaenutuspileti (vt hinnakiri) ostab külastaja piletimüügi kassast.
6.2. Uiske peab kasutama hoolikalt, st uiskude jalast võtmisel palume paelad korralikult lahti teha, et uisk tuleks kergemini jalast.
6.3. Uiskudega võib kõndida ainult spetsiaalsetel kummimattidel.
6.4. Uiskudega on keelatud jäähalli territooriumilt lahkuda.
6.5. Uiskude kaotamise või tahtliku rikkumise korral tasub külastaja uiskude jääkväärtuse.

7. JÄÄVÄLJAKUTE KASUTAMINE

7.1. Jääle minejad kinnitavad pileti/abonemendi ostmisega, et neil on uisutamiseks piisavad kehalised võimed, oskused ja tervislik seisund. Laste eest vastutavad nende vanemad/saatjad.
7.2. Jääle on lubatud: 

7.2.1. vaba jää – sportlased, tavakasutajad igas vanuses;
7.2.2. iluuisutajate vaba jää – ainult sportlased igas vanuses;
7.2.3. laste vaba hoki – nii sportlased kui tavakasutajad vanuses kuni 15aastased (k.a);
7.2.4. täiskasvanute vaba hoki – nii sportlased kui tavakasutajad alates 16. eluaastast.

7.3. Mitte segama ja ohustama teisi uisutajaid.
7.4. Enne jääpuhastust jäält lahkuma ja enda järel värava sulgema. Tagasi võib jääle tulla pärast jääpuhastuse lõppu, kui jäämasin on jäält lahkunud ja jäämasina sissesõidu värav on sulgunud.
7.5. Teatama jäähalli personalile õnnetusjuhtumist.

8. JÄÄVÄLJAKUL ON KEELATUD:

8.1. Jääle minek ilma piletita.
8.2. Jääväljakul viibimine ilma uiskudeta.
8.3. Jäähalli inventari lõhkumine.
8.4. Jäätükkide, lumepallide, killustiku jm loopimine.
8.5. Jää sihilik kahjustamine.
8.6. Jäähoki mängimine vaba jääks eraldatud ajal. Jäähoki mängimiseks on ettenähtud spetsiaalsed ajad.
8.7. Jääle minek ja seal viibimine jääpuhastuse ajal.
8.8. Uisutamine curlingu mänguväljakul.
8.9. Söömine ja mistahes joogi tarbimine jääl.
8.10. Viibimine kohas, mis ei ole külastajatele ette nähtud.
8.11. Avaliku korra rikkumine.

9. RIIDEKAPPIDE, RIIETUSRUUMIDE JA SAUNA KASUTAMINE

9.1. Lukustatavate riidekappide kasutamise eest isiklike asjade hoidmiseks tuleb tasuda hinnakirja alusel piletimüügikassasse.
9.2. Jäähallil on õigus klienti korrale kutsuda korratu käitumise- ja korralageduse tekitamise eest.
9.3. Jäähallil on õigus lahtiolekuaja lõppemisel riietusruumidesse, riidekappidesse ja duširuumi jäetud isiklikud asjad teisaldada. Teisaldatud esemeid hoiab jäähall alles ühe (1) kalendrikuu jooksul.
9.4. Treeningvarustuse ja isiklike riiete kappi jätmine väljaspool jäähalli lahtiolekuaega ei ole lubatud, välja arvatud juhul, kui jäähalliga on saavutatud eraldi kokkulepe. Jäähall ei vastuta kliendi isiklike asjade kaotsimineku või kahjustumise eest.
9.5. Duširuumides, saunas ja riietusruumis on keelatud raseerimine, habemeajamine, juuste värvimine.
9.6. Sauna kasutamiseks tuleb osta eraldi pilet kassast.
9.7. Saunas laval tuleb kasutada istumisalust või rätikut.
9.8. Sauna kerisele visatakse ainult kuuma vett. Külma vee ja teiste vedelike viskamine kerisele on keelatud.
9.9. Tuleohutuse tagamiseks on elektrikerisega saunas keelatud vihtlemine.
9.10. Riietus- ja duširuumides ning saunas on suitsetamine või tule tekitamine rangelt keelatud. 
9.11. Riietusruumid tuleb vabastada 45 minuti jooksul peale treeningu lõppu.

10. VÕISTLUSED JA ÜRITUSED AREENIDEL. TREENINGUTE KORRALDUS 1. KORRUSE HARJUTUSVÄLJAKUL JA AREENIRINGIL

10.1. Võistluste ja ürituste korraldamiseks sõlmivad korraldaja ja jäähall kahepoolse kirjaliku lepingu ruumide kasutamise ja aja ning tasumise viisi kohta.
10.2. Rohkem kui 50 uksekaardisoovi või vajaduse korral tuleb ürituse korraldajal uksekaardid osta hinnaga 5 € uksekaart.
10.3. Võistluste ja ürituste korraldaja vastutab ürituse ajal korra ja meditsiinilise teeninduse eest ning hüvitab tema süül tekkinud materiaalse kahju.
10.4. Areene võivad kasutada treeningrühmad, huvirühmad ja üksikisikud ettetellitud saalikasutuse aegade alusel.
10.5. Treeningrühmadel on kohustus kinni pidada saaligraafikutes olevatest treeningaegadest.
10.6. Laste treeningrühma saalidesse või areenidele lubatakse ainult treeneri, õpetaja või juhendava isiku (täiskasvanu) kohalolekul. Alla 12-aastaste laste treeningjooksud ilma järelevalveta ei ole lubatud. Ohutuse tagamiseks on lubatud 1. korruse harjutusväljaku võimlemisala kasutamine ainult treeneri juuresolekul. Laste järelevalveta jätmine on keelatud!
10.7. Treener, õpetaja, juhendaja või treeningrühma vastutav isik peab treeningule saabuma esimesena ja lahkuma viimasena, olles veendunud, et kõik treeningust osavõtjad on lahkunud ja kasutatud inventar on oma kohal.
10.8. Treeningu läbiviimiseks vajaliku inventari saab jäähallilt laenutada treener, õpetaja, juhendaja või treeningrühma vastutav isik, kes vastutab ka vahendite tagastamise ja heaperemeheliku kasutamise eest. Väljastatud inventari võtab vastu ainult jäähalli personal.
10.9. Inventar on täielikult kasutaja vastutusel, lõhkumise korral laieneb kasutajale materiaalne vastutus.
10.10. Pärast treeningute lõppemist tuleb kõikidel areeni sektoritel taastada esialgne seisukord ja koristada enda järelt prügi (sh salvrätikud).
10.11. Jääväljaku äärde kogunemine on lubatud mitte varem kui 10 minutit enne treeningu algust. Väljaku ääres viibimine teise rühma treeningu ajal on keelatud.

11. JÕUSAAL

11.1. Külastaja on kohustatud ostma pileti enne saali minekut.
11.2. Jõusaali võivad kasutada spordiklubide ja treeningrühmade liikmed.
11.3. Jõusaali võivad kasutada kuni 15aastased (k.a) lapsed vaid täiskasvanu, s.h treeningrühma treeneri järelvalve all.
11.4. Jõusaalis treenimisel peab olema puhas spordiriietus ja vahetusjalanõud.
11.5. Pärast treeningut tuleb paigaldada kõik jõusaali vahendid tagasi selleks ettenähtud kohtadele.
11.6. Sisejalanõud on kohustuslikud.
11.7. Kasutama treeningrätikut või paberrätikut, millega saab pühkida higi oma kehalt ja jõumasinalt.

12. TONDIRABA JÄÄHALLI LÄBIPÄÄSUKAARTIDE KASUTAMISE KORD

12.1 Jäähalli erinevate tsoonide vahel liikumiseks, k.a. sisenemiseks ja väljumiseks, on uste avamiseks vajalik läbipääsukaart (edaspidi „kaart”).
12.2 Külastaja vastutab temale kasutamiseks antud kaardi säilimise ja nõuetekohase kasutamise eest. Kaardi kaotamise või varguse korral on külastaja kohustatud viivitamatult teavitama jäähalli aadressil info@tondirabaicehall.ee. Kaardi kaotamisest kohese mitteteavitamise korral vastutab külastaja kogu kolmandate isikute liikumise ja nende tekitatud kahju eest.
12.3. Kaardi taotlemise ja kasutamise kord:

12.3.1. kaardi saamiseks esitab külastaja jäähallile kirjaliku taotluse;
12.3.2. kaardi maksumus on 5 €;
12.3.3. kaardile programmeeritakse vajalikud sissepääsu- ja liikumisõigused;
12.3.4.kaardi kasutamise õigus on ainult kaardi kasutajaks programmeeritud isikul ning kaarti on keelatud kolmandatele isikutele edasi anda;
12.3.5. peale kaardiga avatava ukse läbimist tuleb veenduda, et uks uuesti lukustub – rangelt on keelatud jätta uksi lukustamata;
12.3.6. keelatud on uksesulgurite omavoliline reguleerimine, lahti ühendamine või mistahes muul viisil uksesulguri töö takistamine või rikkumine;
12.3.7. iga uksest väljuv või sisenev isik peab kaarti kasutama iga vastava nõudega sisse- ja väljapääsu läbimisel;
12.3.8. treeneri kaardi lõppemisel peab sellest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul kirjalikult informeerima jäähalli ning tagastama kaardi töötajale;
12.3.9. kaardi kasutajal on keelatud tuua jäähalli kolmandaid isikuid, kellel puudub uksekaart.