Tellimusleht

Siin on täitmiseks Tondiraba tellimusleht, mille abil Sul on võimalik hinnastada saal:

Lisaks on pakutud saalipaigutuste näidised (seni olnud erinevad variandid). Neid saab vaadata vahelehelt “Saaliplaanid“.

NB! Alates 14.03.2017 lisandub igale piletile, olenemata millisest kanalist on see väljastatud Tondiraba Jäähallis toimuvale üritusele (va. ratastooli saatja tasuta pilet ja loožirendi hind), toimumiskoha teenindustasu summas 0.60€ (sisaldab kehtivat käibemaksu):

  • Kui sa soovid hinnastada tervet saali, siis tuleb hinnad määrata kõikidele sektoritele, ka nendel mida Sa kohe müüki panna ei soovi. Sektori all olevasse lahtrisse “MÄRKUSED” tuleb siis kirjutada, et sektor ei lähe kohe müüki.
  • Juhul kui mingi sektori reas on rohkem kui 1 hind – siis hinna lahtrisse tuleb määrata kallim hind ja selle sektori “Märkuste” lahtrisse kirjutada, millised kohad selles reas, o teise hinnaga.
  • Parteri kohtade hinnastamisel tuleb arvestada Lava asukohaga! Kindlasti konsulteeri oma projektijuhiga Piletilevis ja Tondiraba saaliga, et olla kindel, et lava asukohas.
  • Sõltuvalt Lava asukohast varieerub parteri kohtade arv. Parter võib minna alguses osaliselt müüki (väiksem parter – kuni 28 rida) – juhul kui hiljem otsustatakse,et müük läheb hästi ja liigutatakse Lava kaugemale, on võimalik lisada kohti parterisse juurde! Täisparteris on 42 rida. Osaline (ehk 2/3) on 28 rida. Parter on tavaliselt jaotatud 4-6 tükiks, vahekäigud vasaku ja parema poole vahel, ning iga 14 rea tagant! Soovituslik on hinnastada terve parter korraga (arvestades võimalikke muudatustega)! Märkustesse aga KINDLASTI märkida – millised read esialgu müüki lähevad.
  • Põrandale on võimalik paigutada ka seisukohtade ala ja VIP-ala (Lava ees eraldatud ala). Nende hinnastamiseks tuleb täita vastavad osad, mis on leitavad “Põrand-täitmiseks” vahelehelt.

NB! Loozide müüki panemist tuleb kooskõlastada Tondiraba Jäähalliga eraldi!

Lisainfo

Ratastooli kohad asuvad sektorite A4 ja B1 taga! Ratastoolikoha hind on soovituslikult odavaim, ja saatja alati pääseb üritusele tasuta! Ratastooli hinda tuleb märkida I tasandi A4 ja B1 sektorite ratastooli hinna lahtritesse!

1. korrusel sektorite A1-A4, B1, B2 osaliselt, C3 osaliselt, C4 ja D1-D4 – on 1. rea ees piire, mis on paigaldatus ohutuse tagamiseks!
1. korrusel sektorite B2-B4 ja C1-C3 7. rea ees on piire. 2. korruse kõigi sektorite 1. rea kohtade ning II tasandi vahekõikude kohal asuvate istekohtade ees on piire!