Tondiraba Spordikeskuse miinimum turvanõuded

Tondiraba Spordikeskuse miinimum turvanõuded ürituse korraldajale.

Rendilevõtjal on Rendiiobjektil õigus Ürituse korraldamiseks vaid juhul, kui turvateenus on Rendilevõtja poolt tellitud vähemalt käesolevas lisas fikseeritud min. mahus ja hiljemalt nädal enne Rendiperioodi algust.
Kõik muudatused, mis viiakse sisse peale käesoleva Lisa allkirjastamist, peavad saama eelneva kirjaliku kolmepoolse (s.t. Rendileandja, Rendilevõtja ja teenuse osutaja) kooskõlastuse.
Selle kohustub tagama Rendilevõtja ehk Tellija. Lepingu lisas on välja toodud üksnes publikuala katmiseks vajaminev turvatöötajate kogus.
Turvariski ja vajamineva täiendava koguse turvatöötajaid määrab turvateenust pakkuv turvaettevõte kooskõlas Üürniku ehk Tellijaga.

Alates 1000 külastajaga Peaareeni üritusel peab minimaalne valve olema tagatud järgnevalt:

  1. Valvekeskuse operaator
  2. Kaubalaadimisukse läbipääsurežiimi tagamine
  3. Restoraniukse läbipääsurežiimi tagamine
  4. Peasissepääsu läbipääsurežiimi tagamine
  5. B sissepääsu läbipääsurežiimi ja evakuatsiooni tagamine ( suitsunurk )
  6. Parkimise korraldus. Operatiivtee läbipääsu tagamine

Iga 1000 lisakülastaja kohta tuleb arvestada vähemalt 4 turvatöötajat, kes teenindavad sissepääse, tagavad avalikku korda ja tuleohutust majas.
Antud mahud ei sisalda artisti, maja  nõuded. BS, Lava, VIP alad, Kohanäitajad, garderoob jm.
Lõplik turvaplaani kinnitatakse koostöös Tondiraba Spordikeskuse juhtkonna, turvafirma ja tellijaga.