Avalikud teated

Tondiraba Spordikeskuse hankeplaan 2024

Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal) Hankelepingu eeldatav maksumus (käibemaksuta) eurodes Hankelepingu…

Loe lähemalt

TONDIRABA SPORDIKESKUSE 2023. AASTA HANKEPLAAN

KINNITATUDTondiraba Spordikeskuse juhataja 20.02.2023käskkirjaga nr 1-3/23/1LISA 1 Jrknr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluseliik Riigihankekorraldamiseeeldatav aeg(kuu võikvartal) Hankelepingueeldatav maksumus(käibemaksuta)eurodes Hankelepingutäitmise eeldatav aeg…

Loe lähemalt