Avalikud teated

TONDIRABA SPORDIKESKUSE 2023. AASTA HANKEPLAAN

KINNITATUDTondiraba Spordikeskuse juhataja 20.02.2023käskkirjaga nr 1-3/23/1LISA 1 Jrknr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluseliik Riigihankekorraldamiseeeldatav aeg(kuu võikvartal) Hankelepingueeldatav maksumus(käibemaksuta)eurodes Hankelepingutäitmise eeldatav aeg…

Loe lähemalt