TONDIRABA SPORDIKESKUSE 2023. AASTA HANKEPLAAN

KINNITATUD
Tondiraba Spordikeskuse juhataja 20.02.2023
käskkirjaga nr 1-3/23/1
LISA 1

Jrk
nr
Riigihanke eseme nimetusHankemenetluse
liik
Riigihanke
korraldamise
eeldatav aeg
(kuu või
kvartal)
Hankelepingu
eeldatav maksumus
(käibemaksuta)
eurodes
Hankelepingu
täitmise eeldatav aeg
Riigihanke
korraldamise eest vastutav isik või üksus (isik, osakond,
teenistus)
123456
1.Tondiraba Spordikeskuse hoone automaatikasüsteemi hooldus- ja tugiteenuste tellimineLihthange2 kvartal40 000mai-juuniKirill Saidkhan tehniline juht