TONDIRABA SPORDIKESKUSE 2022. AASTA HANKEPLAAN

KINNITATUD
Tondiraba Spordikeskuse juhataja 21.03.2022
käskkirjaga nr 1-3/21/3
LISA 1

Jrk
nr
Riigihanke eseme nimetusHankemenetluse
liik
Riigihanke
korraldamise
eeldatav aeg
(kuu või
kvartal)
Hankelepingu
eeldatav maksumus
(käibemaksuta)
eurodes
Hankelepingu
täitmise eeldatav aeg
Riigihanke
korraldamise eest vastutav isik või üksus (isik, osakond,
teenistus)
123456
1.Tondiraba Spordikeskuse peaareeni valgustehnika tarne koos paigaldusegaRahvusvaheline riigihange2 kvartal300 000juuli-augustKirill Saidkhan tehniline juht