TONDIRABA SPORDIKESKUSE 2021. AASTA HANKEPLAAN

KINNITATUD
Tondiraba Spordikeskuse
juhataja 29.01.2021
käskkirjaga nr 1-3/21/3
LISA 1

Jrk
nr
Riigihanke eseme nimetusHankemenetluse
liik
Riigihanke
korraldamise
eeldatav aeg
(kuu või
kvartal)
Hankelepingu
eeldatav maksumus
(käibemaksuta)
eurodes
Hankelepingu
täitmise eeldatav aeg
Riigihanke
korraldamise eest vastutav isik või üksus (isik, osakond,
teenistus)
123456
1.Tondiraba Spordikeskuse
keskkonnatehnika
süsteemide hooldusteenuste
ostmine
LihthangeI kvartal25 00036 kuudEduard Vinogradov
tehniline juht
2.Tondiraba Spordikeskuse
tuleohutuspaigaldiste
hooldusteenuste ostmine
LihthangeI kvartal30 00036 kuudEduard Vinogradov
tehniline juht
3.Tondiraba Spordikeskuse
areenitööde teenuse ostmine
Avatud
riigihange
I kvartal200 00036 kuudEduard Vinogradov
tehniline juht
4.Tondiraba Spordikeskuse
elektripaigaldise käidu- ja
hooldusteenuste ostmine
LihthangeI kvartal30 00036 kuudEduard Vinogradov
tehniline juht
5.Tondiraba Spordikeskuse
kauba-sõidulifti
hooldusteenuste ostmine
LihthangeI kvartal5 50036 kuudEduard Vinogradov
tehniline juht
6.Tondiraba Spordikeskuse
jääväljakute
külmutussüsteemi hooldusning
järelevalveteenuse ostmine
LihthangeI kvartal25 00036 kuudEduard Vinogradov
tehniline juht
7.Tondiraba Spordikeskuse
peaareeni valgustehnika
tarne koos paigaldusega
Avatud
riigihange
II kvartal120 0006 kuudEduard Vinogradov
tehniline juht
8.Tondiraba Spordikeskuse
peaareeni videotehnika tarne
koos paigaldusega
Avatud
riigihange
II kvartal90 0006 kuudEduard Vinogradov
tehniline juht
9.Tondiraba Spordikeskuse
koristus- ja heakorrateenuste
ostmine
Avatud
riigihange
III kvartal550 00036 kuudEduard Vinogradov
tehniline juht
10.Tondiraba Spordikeskuse
jääväljakute hooldustehnika
ostmine
Avatud
riigihange
II kvartal300 0006 kuudEduard Vinogradov
tehniline juht