Eesti Uisuliit tänab kolme ISU tiitlivõistluse korraldamisel ja läbiviimisel!

Hea Tondiraba jäähalli kollektiiv


Eesti Uisuliit tänab kõiki, kes aitasid kaasa kolme ISU tiitlivõistluse korraldamisel ja läbiviimisel, Tallinnas!

Ühiselt tegime ajalugu, sest kunagi varem ei ole toimunud ühel hooajal ja ühes riigis mitut ISU
tiitlivõistlust, rääkimata ISU Nelja kontinendi toimumisest Euroopas.

Tondiraba jäähall oli kõikide võistluste ajal heaks koostööpartneriks. Ühiselt sai lahendatud kõik
probleemid ja võistlused viidi läbi ilma igasuguste viperusteta. Samuti tunnetasime, et meil oli
olemas partner, kes igas küsimuses on toeks ja abiks.

Nimeliselt tahaks tänada Andres Treid, kes oli otseselt meie projekti eest vastutav ja kelle peale
sai igas olukorras loota.

Samuti oli väga meeldiv koostöö kohvik Fredoga, kelle töökoormus oli suur, aga kes oli väga
vastutulelik ja lahendas kõik soovid ja nõudmised.

Head meeskonna tööd märkasid ja kiitsid ka Rahvusvahelise Uisuliidu töötajad, kelle hinnang
meie ürituste korraldusele oli ülimalt positiivne.

Meile kõigile on edastanud kiitvaid hinnanguid mitte ainult Rahvusvahelise Uisuliidu esindajad
vaid ka tänukirjad on laekunud paljudelt osalenud riikidelt ja nende sportlastelt. Ollakse
tänulikud, et suurvõistlused keerulisel ajal toimusid ja, et sportlastel oli võimalus võistelda ja
säilitada motiiv edasiseks treenimiseks.

Kõik suured projektid õnnestuvad kui koostöö on hea. Siinkohal tahakski öelda teile kõigile
SUUR TÄNU! TÄNU pikkade ja väsitavate tööpäevade eest! TÄNU meeldiva ning kõrgel
tasemel võistluse tagamise eest! TÄNU igasuguste probleemide kiire lahendamise eest! TÄNU,
et vastu pidasite!

SUUR, SUUR TÄNU TEILE KÕIGILE, et olite iluuisutamisvõistluste meeskonnas!!!

Tervitades,
Jana Kuura
EUL peasekretär