KHL mängude meelespea

Pealtvaatajatel on keelatud

 1. viibida spordirajatistes alkoholijoobes, narkootiliste või toksiliste ainete mõju all;
 2. tuua spordirajatisse, kasutada, rakendada:
 • alkohoolseid jooke,
 • mistahes relvi ja laskemoona,
 • torkavaid või teravaid esemeid,
 • suitsupomme,
 • ilutulestiku rakette,
 • signaalrakette,
 • paugutajaid,
 • pürotehnikat,
 • muid, ka isevalmistatud aineid, esemeid, tooteid, mille kasutamine võib tekitada suitsu, süttimist ja muid negatiivseid tagajärgi,
 • seadmeid ja tooteid, sealhulgas isevalmistatud, mis ei kuulu pürotehnika hulka, kuid mida kasutatakse erinevate materjalide ja ainete laiali paiskamiseks ja pihustamiseks (pneumaatilisi paugutajad jm),
 • tuleohtlikke, plahvatusohtlikke, mürgitust põhjustavaid või söövitavaid aineid,
 • kergesti süttivaid, tuleohtlikke materjale ja esemeid,
 • värvaineid,
 • narkootilisi aineid,
 • radioaktiivseid materjale,
 • gaasiballoone närvi- ja pisargaasiga,
 • laserseadmeid,
 • muid esemeid, mida võib kasutada relvana,
 • plekkpurke, klaasist ja plastist nõusid, pudeleid ja mahuteid,
 • suuri esemeid (esemeid, mille pikkus, laius ja kõrgus ületavad 40 × 40 × 20 cm),
 • helivõimendusseadmeid,
 • mistahes materjalist valmistatud ja mistahes suuruses pasunaid ja vilesid,
 • mistahes materjalist valmistatud kõristeid,
 • raadiojaamu,
 • propagandamaterjale, mis on ekstremistlikku laadi või sisaldavad natsistlikku atribuutikat või sümboolikat, ekstremistlike organisatsioonide atribuutikat või sümboolikat;
 1. suitsetada, kasutada elektroonilisi sigarette ja teisi suitsu imiteerivaid suitsetamisseadmeid kohtades, kus selle on keelanud spordirajatise juhtkond;
 2. süüdata tuld;
 3. visata esemeid tribüünidele, jääareenile ja selle ümbrusesse, aga ka sihituna pealtvaatajate, hokimängijate, treenerite, kohtunike, klubide ja spordirajatise esindajate, korrakaitsetöötajate, võistluste korraldaja ametiisikute hulka. Erandiks on fännide poolt jääareenile heidetud nokkmütside juhtumid, kui ühe meistrivõistluse käigus mistahes meeskonna mängija viskab vastasele 3 või enam väravat (kübaratrikk). Selliste asjaolude korral on nokkmütside heitmine jääareenile osa maailma hokitraditsioonist ja ei kujuta ohtu mängust osavõtjatele.
 4. kanda ja näidata, aga ka kasutada fašistlikke ja rassistlikke märke, atribuutikat ja muud sümboolikat, aga ka kasutada märke, atribuutikat ja sümboolikat, mis on nendega äravahetamiseni sarnane; avalikult näidata ekstremistlike organisatsioonide atribuutikat ja sümboolikat;
 5. kasutada fašistliku ja rassistliku iseloomuga sõnu, väljendeid ja žeste;
 6. kasutada ebatsensuurseid või solvavaid sõnu, väljendeid ja žeste;
 7. kasutada atribuutikat, plakateid, skandeerimist, hüüdeid ja žeste, mis kutsuvad esile sotsiaalset, rassilist, usulist, natsionalistlikku ja riikidevahelist vihkamist, samuti sotsiaalset, rassilist, usulist, natsionalistlikku ja riiklikku üleolekut.
 8. Solvata teisi isikuid, kasutades selleks muu hulgas abivahendeid ja atribuutikat, ning teostada muid tegevusi, mis teotavad isiku või isikute grupi või juriidilise isiku au, väärikust ja ärimainet;
 9. Kasutada riietusesemete osi ning muid esemeid ja viise näo varjamise eesmärgil;
 10. Rikkuda ühiskondlikku moraalitunnet ja käitumisnorme, paljastades kehaosi spordirajatises viibimise ajal;
 11. Käituda väljakutsuvalt, ähvardades pealtvaatajaid ja matšis osalejaid, tekitada eluohtlikke ja enda või teiste turvalisust ohustavaid situatsioone või ohustada ükskõik keda ükskõik millisel viisil;
 12. Astuda piirete taha jäävälja juurde või jääväljale, siseneda meeskondade ja kohtunike riietusruumidesse, pressikeskustesse ja muudesse ametiruumidesse;
 13. Matši ajal viibida vahekäikudes ja treppidel, takistada pealtvaatajate ja osalejate liikumist, ronida toolidele, hüpata, imiteerida ebaseaduslikke tegevusi; tribüünidel olles ronida piirete ja parapettide peale, valgustusseadmetele, mastidele, kandekonstruktsioonidele, kahjustada spordirajatise ja pealtvaatajate vara;
 14. Siseneda spordirajatisse loomadega;
 15. Teostada mistahes poliitilist tegevust;
 16. Korraldada avalikke üritusi, mis ei ole matši korraldajaga kooskõlastatud;
 17. Müüa ning ükskõik mil viisil levitada reklaam- ja suveniirtooteid, poliitilise, religioosse ja rassistliku sisuga tooteid (sh plakatid, voldikud, brošüürid);
 18. Teostada spekulatiivseid käsimüügitehinguid matši sissepääsupiletitega.