COVID-19 meelespea

TÄHELEPANU!

COVID-19

Seoses COVID-19 puhangu ärahoidmiseks palume haigena ja haigussümptomite (köha, nohu, kurguvalu, palavik jms) esinemisel mitte spordikeskust külastada ja lapsi trenni tuua!

Maski kandmine on rangelt soovitatav.

Spordikeskus ei piira ligipääsu hoones asuvatesse kauplustesse ja kohvikusse!

Treeningusse saabuva lapsega võib spordikeskusesse siseneda üks lapsevanem (saatja), et abistada last näiteks riietumisega, varustuse kandmisega ja selle valmis seadmisega. Treeningu algusajaks palume lapsevanaemal (saatjal) hoonest väljuda. Treeningu lõppemisel on lapsevanem (saatja) lubatud taas majja lapse abistamiseks riietumisel ja nt treeningvarustuse kandmisel. Erivajadustega laste lapsevanemate (saatjate) ja külastajate liikumist ei piirata!

Külastajatel sh lapsevanematel on KEELATUD sisenemine kõikidele tribüünidele! Tribüünidel on lubatud viibida ainult pealtvaatajatega üritustel ja võistlustel.

Spordikeskuse eesmärk on hajutada külastajaid hoones viiruspuhangu tõkestamiseks. Spordikeskuse personal võib teha sellekohaseid meeldetuletusi ja külastajatel on kohustus järgida turvatöötajate korraldusi.

Tondiraba Spordikeskuse sisekorraeeskiri:

2.1. Külastajad on kohustatud kinni pidama jäähalli sisekorra- ja tuleohutuseeskirjadest, jäähalli viitadest ja personali, k.a turvatöötaja korraldustest;

4.1. Jäähallil on õigus kõrvaldada territooriumilt isikud, kes rikuvad jäähalli sisekorraeeskirja.

Lugupeetud kliendid loodame Teie mõistvale suhtumisele!

Tondiraba Spordikeskus