COVID-19

COVID-19 haiguse leviku tõkestamine Tondiraba Spordikeskuse poolt

Lugupeetud püsikliendid

Tallinna linnaasutused on läinud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks üle kollasele stsenaariumile. Kollast stsenaariumi rakendatakse kuni 22.11.2020.
Haiguse leviku tõkestamiseks ja lähtuvalt kollasest stsenaariumist esitab Tondiraba Spordikeskus püsiklientidele nõuded arvestamiseks ja järgimiseks alljärgnevalt:
1) maski kandmine spordikeskuses on kohustuslik alates 4. novembrist 2020. Maski ei ole vaja kasutada, kui treeningu või võistluse olemuse, osaleja rolli (nt võistleja) tingitud asjaolude tõttu ei ole see võimalik (jääväljakul, saalides jne);
2) treeningareenidele on lubatud kuni 50% tavapärasest täituvusest;
3) järjestikku treenivad rühmad riietusruumis sama aegselt viibida ei tohi;
4) riietusruumi kasutamine on lubatud 30 minutit enne treeningu algust. Riietustruum tuleb vabastada 30 minuti jooksul pärast treeningu lõppemist;
5) nullkorruse fuajees asuvate kappide kasutamine peab olema hajutatud selliselt, et vältida liigseid ja pikemaajalisi kontakte.
Nõude rikkumisel on Tondiraba Spordikeskusel õigus teenuse pakkumine lõpetada. Rikkumise tuvastamisel teavitab spordikeskuse turvatöötaja spordikooli või spordiklubi esindajat (treenerit) nõude rikkumisest ja annab mõistliku aja reageerimiseks.
50% täituvuse olukorras tagatakse organiseeritud sporditegevuse ehk esmajärjekorras noortespordiklubide tegevuse jätkumine. Tondiraba Spordikeskusel on õigus piirata vajadusel lisateenuste mahtu.
Palume saata kirjalik kinnitus käesoleva kirja kättesaamise kohta spordikeskuse arendus- ja müügispetsialisti e-maili aadressile Roland.Rand@tondirabaicehall.ee .

Lugupidamisega

Maksim Butšenkov
juhataja